MIẾN DONG- sự hiểu nhầm!

Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng: MIẾN không chứa chất đường bột, nên tốt cho người tiểu đường. Chúng ta ăn nhiều để thay thế cho cơm. Tuy nhiên đó chưa phải là thông tin đúng. Chúng ta hãy cùng xem đơn vị chuyển đổi tương đương về nhóm chất đường bột ngay sau…

Đọc thêm