• Mỗi người cần phải có chế độ ăn khác nhau phụ thuộc vào:
  • Tuổi, giới tính.
  • Thực trạng sức khoẻ.
  • Mục tiêu cải thiện sức khoẻ.
  • Đặc điểm công tiệc, tính cách, thói quen…