Tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng, và Đại học Y Hà Nội
Giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn chương trình dinh dưỡng khoa học cải thiện sức khoẻ và vóc dáng