Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng: MIẾN không chứa chất đường bột, nên tốt cho người tiểu đường. Chúng ta ăn nhiều để thay thế cho cơm. Tuy nhiên đó chưa phải là thông tin đúng. Chúng ta hãy cùng xem đơn vị chuyển đổi tương đương về nhóm chất đường bột ngay sau đây nhé.
Một chút Miến chín 80 gram chứa tới 20 gram chất đường bột tương đương một củ khoai lang 80 gram tương đương 1 củ khoai sọ 90 gram, tương đương 1 củ dong…
Như vậy miến cũng xếp vào nhóm chất đường bột. Và cũng được tính toán hợp lý về năng lượng khi ăn để phù hợp với mục tiêu kiểm soát tiểu đường

Leave a Comment