Mất cân bằng dinh dưỡng

Thực trạng người dân chúng ta đang bị mất cân bằng về dinh dưỡng. Có những nhóm chất chúng ta đang ăn quá nhiều so với nhu cầu dẫn đến dư thừa
Nhưng cũng có những nhóm chất lại bị thiếu hụt do nó ở nhóm thức ăn mà chúng ta không thích.

Vậy bạn có đang bị mất cân bằng dinh dưỡng không?

Leave a Comment